Identitetstyveri, deepfake og sosial rangering – Hva kan vi forvente i fremtiden?

Vi hører ofte snakk om identitetstyveri og falske profiler på internett og mange frykter at det skal skje mot en selv. Samtidig så gir vi bort nesten all informasjon om oss selv helt gratis på bare ved å trykke “godkjenn”. Vi legger igjen spor over alt og noen ganger vet internett nesten mer om deg, enn det du gjør selv. Det vi snakker om er kunstig intelligens, og det er et viktig område som kan være med på å skape store muligheter for fremtiden, hvis det blir brukt riktig. Men dessverre kan det få også store konsekvenser hvis det blir misbrukt. 

I forelesningen den 13 januar forteller Arne Korkan videre om kunstig intelligens og hva en kan gjøre med det. I tillegg til hva noen av begrensningene og de etiske utfordringene er. Spørsmål om kunstig intelligens er mest spennende eller mest skremmende blir tatt opp. I dette blogginnlegget skal jeg drøfte noen av de sosiale konsekvensene som kan oppstå av kunstig intelligens.

Hva er sant?

DeepFake har i det siste blitt mye omtalt i media. Spesielt har en video med Barack Obama blitt lagt merke til. Uttrykket deepfake handler om forfalskninger av bilder og video. Det kan være manipulasjoner av ansikt og kropp, i tillegg til stemmekopiering. I 2018 lagde BuzzFeed, som er et amerikansk digitalt medieselskap, en video hvor de brukte Barack Obama til å vise hvor lett det er å forfalske videoer med bruk av kunstig intelligens. Dette er ikke det eneste som manipuleres, kjente ansikt kan også dukke opp i pornofilmer. Hvordan skal vi vite hva som er sant og ikke? “Hvordan kan vi møte dette?” Skriver Catharina Drejer i artikkelen Kan ikke tro våre egne øyne. Vi hører stadig om mennesker som blir lurt av falske profiler og svindlere på internett, men hva gjør vi når det er kjente troverdige mennesker som blir brukt til å spre falske nyheter? Vi har jo blitt fortalt at vi ikke må tro på alt vi hører og dette blir veldig tydelig når vi hører om fakenews og deepfake. Artikkelen påpeker at vi må sette krav til myndighetene som må ha fokus på forskning og utvikling av teknologi som som kan være med på å avdekke slike former for manipulasjoner og forfalskninger. Samtidig som vi lærer mer om kunstig intelligens og mulighetene med det, kan de også være med på å skape frykt.

Hva med sosial rangering?

De fleste har nok hørt om Netflix serien Black Mirror som er en antologiserie som utforsker et høyteknologisk metaunivers hvor menneskets største innovasjoner og mørkeste instinkter kolliderer. I forelesningen den 13 januar viser Arne Krokan oss en kort video fra en episode kalt for Nosedive. Episoden handler om en kvinne som lever i en verden basert på sosial rangering og omdømme. Kvinnen er invitert til å være forlover i et bryllup, men på grunn av flere uheldige hendelser så mister hun sosiale poeng som hindrer henne i å komme seg på flyet til bryllupet. Er dette noe vi kan forvente i fremtiden? 

De fleste unge i dag har kanskje vært eller er opptatt av likes og hvor mange følgere vi har på sosiale medier. Hvordan ville det blitt hvis antall likes og følgere skulle avgjort hvilken jobb vi fikk og hvor mye penger vi ville tjent? I forelesningen snakker Arne Krokan om en by i Kina som har lansert et Social Credit System som overvåker innbyggerne ved bruk av kamera. Kameraene kan ta opp lyd, og gjenkjenner ansikt og biler. Bildene blir så sendt til en server hvor bildene blir analysert. I tillegg til å overvåke byen bruker politiet briller med innebygd AR, såkalt virtuell virkelighet, og kunstig intelligens som gjør at de kan se og opprette informasjon om mennesker knyttet til dette sosiale kredittsystemet. Systemet fungerer ved at det overvåker sosial aktivitet, karriere, online kjøp, rulleblad og overfører det til score. Det kan blant annet avgjøre dine muligheter til å få lån, booke hoteller og reise utenlands.

Så hva kan vi forvente i fremtiden?

I Norge ønsker regjeringen at vi skal innta en ledende posisjon i anvendelsen av kunstig intelligens. De mener at kunstig intelligens skal utvikles og bygge på etiske prinsipper og respektere menneskerettigheter, i tillegg skal Norge bidra til ansvarlig og pålitelig bruk. Det skal ta vare på enkeltes integritet og personvern. Kunstig intelligens betegnes i en rapport fra 2017 av World Economic Forum som den teknologien med størst nytteverdi, men også med størst skadepotensial. Derfor vil det være viktig å belyse hva som er riktig bruk slik at vi kan forhindre misbruk og uønsket utvikling.

Kilder:

https://www.buzzfeed.com/about

https://www.dagbladet.no/meninger/kan-ikke-tro-vare-egne-oyne/73224925

https://www.imdb.com/title/tt2085059/

https://www.imdb.com/title/tt5497778/

https://www.krokan.com/arne/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=6#id0038_p1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=7#id0050_p1

1 thought on “Identitetstyveri, deepfake og sosial rangering – Hva kan vi forvente i fremtiden?”

  1. Hei Hanne-Elise!

    Her har du med mange spennende temaer! Deep-fake og ikke minst fake news og sosial rangering er legitime problemer som er veldig relevante for hvordan fremtiden potensielt kan se ut. Jeg var engasjert gjennom hele innlegget og fant det veldig spennende. Ikke minst har du en spennende overskrift og det er veldig viktig, så fortsett sånn 🙂 Flott at du også har hyperlinket kilder til alt du har nevnt, samt skrevet en komplett kildeliste til slutt!

    Her savner jeg noen bilder og/eller videoer for å gjøre innlegget enda mer komplett 🙂 Du må gjerne også skrive litt mer.

    Godt jobbet! Jeg ser fram til å lese mer 😀

Leave a Comment

Your email address will not be published.