La oss ta et blikk på ulike bruksområder for VR og AR

Virtual Reality in reality

I løpet av uke 2 har foreleser Arne Krokan blant annet snakket om disruptiv innovasjon, ulike former for teknologisk konvergens, og bruken av 3D printing og VR/ AR. Vi har også vært innom gaming og hvordan teknologi endrer og utfordrer samfunnet vårt. I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på ulike bruksområder av VR og AR.

Vi skiller mellom det vi kaller for VR og AR, på norsk er forkortelsene kjent som virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Store Norske Leksikon beskriver virtuell virkelighet som en illusjon generert ved hjelp av informasjonsteknologi. Brukeren får en opplevelse av å være et sted den ikke er i virkeligheten. Det kan for eksempel være i New York eller på havbunnen. Utvidet virkelighet er som beskrevet på snl.no en kombinasjon av virkeligheten og illusjoner. Det innebærer at man kan legge et kunstig sanseinntrykk oppå et bilde fra virkeligheten for å få en utvidet virkelighetsopplevelse. Virtuell- og utvidet virkelighet er med på å åpne en helt ny verden av muligheter. De fleste har kanskje hørt om VR briller og er kjent med det gjennom gaming, men teknologien har blitt et viktig virkemiddel innen ulike områder, som blant annet forskning og utdanning, helse og markedsføring. 

VR/ AR i utdanning og undervisning 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har inkludert VR og AR som en del av utdanning. Det har vært viktig for NTNU å være en del av den teknologiske utviklingen og har derfor investert i innovative VR-laber. Det bidrar til å være i front og gir større muligheter til å møte pedagogiske og samfunnsmessige utfordringer. For NTNU har slik teknologi vært med på å åpne flere muligheter, spesielt innen undervisning. Vi kan oppleve situasjoner som ikke er tilgjengelig for oss i virkeligheten, men som vi kan oppleve gjennom teknologien. Det kan for eksempel være å studere regnskogen og verdensrommet. NTNU har hatt fokus på hvordan slike teknologier kan være med på å skape en bredere pensum forståelse og bedre undervisningsmuligheter. VR og AR kan også være med på å redusere risiko og konsekvenser i det virkelige liv. Ved å ta i bruk slik teknologi kan man gjøre feil uten store konsekvenser og man kan redusere kostnader.


VR/ AR i helsesektoren 

Arne nevner i forelesningen hvordan man kan ta i bruk VR i helsesektoren for å skape simuleringen. I et forskningsprosjekt gjennomført av SINTEF fra 2019 undersøkte de  mulighetene for å bruke VR i behandling av alvorlige psykiske lidelser, bakgrunnen for prosjektet var at VR har i økende grad blitt brukt i lettere behandling av angst og depresjoner. Resultatene fra prosjektet viser at det er et potensial for bruk av VR på mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Det kan blant annet brukes til å øve på sosiale ferdigheter for å jobbe med å mestre hverdagen. VR kan også bli brukt til behandling av fobier, gjennom eksponeringsterapi. Privatpsykologene er en privat psykologtjeneste som arbeider med ulike former for terapi. En av tjenestene er behandling av angst og fobier med VR. Ved hjelp av teknologien kan man på en tryggere måte eksponere seg for det man frykter. VR er med på å skape en kunstig virkelighet, men skaper lik reaksjon i hjernen som om det var virkelig. 

VR/ AR i digital markedsføring 

Virtuell- og utvidet virkelighet har i de siste årene blitt mer og mer brukt i digital markedsføring, IKEA har blant annet en APP kjent som PLACE som tar i bruk AR. Den gir oss muligheten til å utforske og plassere møbler i vårt eget hjem for å se hvordan det vil se ut i rommet. Appen er lagt slik at produktene automatisk passer inn i rommet med 98% nøyaktighet. Flere nettsteder lar deg prøve ulike produkter ved hjelp av AR og web kamera. På Ray-Ban sine nettsider kan du prøve solbriller ved hjelp av AR teknologi. AR er med på å gjøre det enklere for forbrukere å ta valg da teknologien gjør det mulig å “prøve” varer før man kjøper dem. Arne forteller at 2/3 av forbrukere foretrekker butikker som inkluderer AR som en del av sin markedsføring overfor butikker som ikke har det, og at 3/4 av forbrukere handler mer. 

Det er ingen tvil om at VR og AR har kommet for å bli. Før var teknologien kun tilgjengelig for ulike miljøer og sektorer, men i dag er virtuell- og utvidet virkelighet noe alle kan bruke. Nye systemer gjør det både billigere og mer tilgjengelig for alle. Jeg tror at VR og AR har et stort potensial i fremtiden og at det vil bli enklere for oss å oppleve, lære og skape. Men jeg er skeptisk til hvor mye til det vil kunne påvirke livene våre om det blir misbrukt. Om vi tillater oss å bruke virtuell virkelighet for å skape en flukt fra virkeligheten vil de kunne utvikle avhengighet og det vil få motsatt effekt enn det vi ønsker. Ny teknologi er med på å skape muligheter som vi aldri før kunne ha forutsett. Dersom det faller i feil hender og blir misbrukt, kan det få store konsekvenser for samfunnet.

Kilder:

https://snl.no/virtuell_virkelighet

https://snl.no/utvidet_virkelighet

https://www.ntnu.no/laeringsarealer/vrlab

https://www.ntnu.no/eit/ped3801

https://www.sintef.no/prosjekter/2018/vr-teknologi-og-psykisk-helse/

https://www.privatpsykologene.com/post/behandling-av-fobier-med-virtual-reality

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/newsroom/ikea-lanserer-ikea-place-pub785ca991

Bilde:

Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

1 thought on “La oss ta et blikk på ulike bruksområder for VR og AR”

  1. Hei Hanne-Elise!

    Dette er et flott innlegg 🙂 Du har struktur på plass, med bilder, underoverskrifter og kilder i hyperlink der det passer. Kjempe flott, fortsett sånn! Innholdet er dessuten spennende og du forklarer deg på en god og hensiktsmessig måte! Jeg liker spesielt godt at du har aktualisert temaet til digital markedsføring. Det må du også gjerne fortsette med 😀

    Det eneste jeg har å pirke på i dette innlegget er kildelisten din. For at det skal se mer ryddig ut, så må du gjerne strukturere det slik du hadde gjort til en eksamensinnlevering (etternavn, evt fornavn, årstall, tittel og hyperlink til kilde) 🙂

    Som en ekstra utfordring for å få mer diskusjon i teksten din er å finne enda flere eksempler under de forskjellige kategoriene du har nevnt (AR/VR i digital markedsøring, helsesektor osv.) 😀

    Godt jobbet! Jeg gleder meg til å følge deg videre som alltid 😀

Leave a Comment

Your email address will not be published.