Refleksjonsnotat #1

Arne Krokan sin del av kurset i Digital Markedsføring er over. Han har introdusert oss for en rekke interessante temaer som kobler sammen teknologi, samfunn og mennesker. Et samspill som i dag er komplisert, men som vi ikke kommer foruten. Teknologi og den digitale hverdagen er med på å endre måten vi lever og arbeider på. 

Kurset startet med å opprette og komme i gang med bloggen. Vi installerte Google Tag Manager og Google Analytics som vi koblet opp til bloggen for å følge med på trafikk og samle data. Men hvorfor blogg? Det spørsmålet tror jeg nok de flere stilte seg når de fikk høre om planen til emnet. Arne forklarte i starten av kurset at det er en veldig god måte å jobbe med innhold og bli god på å skrive. Det gjør at vi aktivt jobber med å forstå, lære og dele som Marianne Hagelia har snakket om. I tillegg kan bloggen hvis vi er aktiv og deler den med andre være en god mulighet inn til jobblivet. 

Som nevnt var Marianne Hagelia innom kurset for å snakke om studieteknikker. Hun kom med innspill om hvordan vi blir flinkere til å lære og studere. Marianne Hagelia er høgskolelektor og har skrevet en av bøkene som er på pensum “digital studieteknikk”. Hun har blant annet snakket om og anbefalt oss gode digitale virkemidler og hvordan vi skal bli gode til å skrive tekster. I boken sin som hun har delt inn i tre deler handler om hvordan vi først må søke etter informasjon effektivt og organisere det på en smart måte, deretter må vi lære. Her nevner hun hvor viktig det er med samarbeid og samskrivning i tillegg til å ta i bruk diskusjon og refleksjon. Til slutt handler det hele om å dele det vi har lært, og det er jo det vi gjør med denne bloggen, å være god på å presentere og formidle det man har lært er ingen enkel oppgave, men er noe av det viktigste vi går innen akademisk skriving.

I dette siste innlegget i kurset om teknologi skal jeg trekke fram noen av temaene som jeg synes var spesielt interessante og reflektere over hva jeg har lært. 

Interessante temaer 

Arne Krokan har snakket om hvordan teknologi er med på å endre organisasjoner, forretningsmodeller og arbeidsprosesser. Mange selskaper i dag er digitale plattformer. I Norge har vi blant annet Tise, du kan lese blogginnlegget mitt om Tise her, Finn.no og Vipps. Plattformer er en forretningsmodell som er med på å skape verdi. I tillegg er plattformer med på å samle data som brukes i digital markedsføring. Gjennom bruk av verktøy som Google Analytics kan vi analysere denne dataen.

Muliggjørende teknologier er teknologier som har et stort potensiale til å skape endringer og spre seg. Vi har snakket en del om robotikk og kunstig intelligens og hvilke muligheter det har skapt for oss. Maskinlæring er spesielt blitt en stor del av hverdagen vår uten av vi kanskje er klar over det. Det er rundt oss over alt. Utviklingen av teknologier er med på å skape nye tjenester og arbeidsprosesser. Vi kommer til å gå inn i en hverdag hvor mennesker og kunstig intelligens må jobbe i samspill med hverandre.

Ny teknologi og digitale tjenester har gjort at mye av kjøpsprosessen er overført til internett. Dette har ført til nye begreper og en ny måte å snakke om økonomi på. Transaksjonskostnader, nettverkseffekter og increasing returns er begreper som påvirker hvordan vi snaker om økonomi og digitalisering. Som digitale tjenester ønsker man å skape lave transaksjonskostnader, samtidig som man øker nettverkseffekter og at gjennomsnittskostnaden går mot null. Dette er prinsipper som er med på å skape viral vekst.

I de tidligere innleggene mine kan du lese om flere interessante temaer som Arne Krokan har vært innom i forelesningene.

Tanker 

Jeg har aldri tenkt over at teknologi spiller en så stor rolle i samfunnet, og spesielt innen faget digital markedsføring. Det er spennende og samtidig skummelt å se hvor “smarte” maskinene er blitt. Hvor mye de kan lære og utvikle seg er fascinerende. Jeg har lenge tenkt at jeg er redd for at maskinene skal ta over oppgavene våre og livene våre, men jeg tror med endring og tilpasning så vil mennesker og maskiner jobbe sammen side ved side, og selv om noen arbeidsplasser vil komme til å forsvinne så tror jeg at det samtidig vil gi muligheter for ny arbeid. 

Det er har vært et intensivt kurs med nye og lærerike tema. Jeg skal innrømme at jeg synes det er litt overveldende til tider og at det krever mye av oss. Med to blogginnleveringer i uka, kurs og sertifiseringer som skal tas og forelesninger å følge med på, i tillegg til jobb så er så kan det bli litt mye. Men jeg ser også nytten med det og tror at læringseffekten vil være større. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.