Relevante bærekraftsmål for Nespresso


I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Som da nevnt i forrige innlegg ble FNs bærekraftsmål vedtatt i 2015 og er en felles arbeidsplan som er til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene som vi står overfor innen 2030 og 2050. Bærekraftig utvikling må til for at vi ikke ikke skal belaste kloden vår enda mer og for at alle mennesker på jorda skal ha rett til det samme. Bærekraftsmålene er derfor til for at vi sammen skal finne gode løsninger for fremtiden. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål. Målene gjelder for alle land i hele verden og er til for alle i hele verden. Spesielt i Norge er vi allerede godt i gang med arbeidet for en bedre verden. I dette innlegget skal jeg ta utgangspunkt Nespresso og med det hvilke av FNs bærekraftsmål jeg opplever som de mest bransjerelevante og hvorfor. 

Bærekraft i Nespresso

Som sagt er det 17 bærekraftsmål og 169 delmål som gjelder. Av disse vil noen av målene være mer relevante for noen bransjer og sektorer enn andre. Det vil derfor være viktig for bedrifter å implementere de målene som vil være mest oppnåelige og relevante for sin virksomhet. For Nespresso som selger i hovedsak kaffemaskiner og kaffekapsler vil det være flere elementer som vil være viktig for bærekraft. Med utgangspunkt i de 17  bærekraftsmålene vil jeg trekke frem mål 8, 12 og 17 som er relevante for Nespresso.

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FN skriver at bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. FairTrade Norge skriver dette om kaffeproduksjon “25 millioner småbønder dyrker 70-80 prosent av verdens kaffe. Mange av dem lever i fattigdom og blir hardt rammet av klimaendringer”. Nespresso skriver i deres “AAA sustainability quality program” at bærekraftige utfordringer ved kaffedyrking er et kjent problem. Bønder er utsatt for høye nivåer av usikkerhet og risiko, spesielt når det  kommer til klimaendringer og økonomi, som truer deres levebrød. I et samarbeid med Rainforest Alliance har Nespresso utviklet programmet som skal fremme kaffe av høy kvalitet og et sosialt og bærekraftig miljø for produsenter. I tillegg samarbeider de med Fair Labor Association om rettferdig arbeid for alle. Dette samspiller godt med delmål 8.8 som handler om å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere… Som skrevet lever mange av kaffeprodusenter i fattigdom og for at vi skal skal kunne sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst til de fattigste er det helt avgjørende at bedrifter som Nespresso gjør sin del av arbeidet i å støtte opp om dette. 

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 handler ifølge FN om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. For produsenter og virksomheter handler dette om at vi må endre på måten vi produserer varer og forvalter ressurser. Vi må jobbe med å redusere, resirkulere og ta bedre vare på de ressursene vi bruker og unngå skadelige utslipp. I tillegg er det helt avgjørende å støtte u-land i kampen om å innføre mer bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, som er en del av delmål 12,a. Nespresso har lenge hatt resirkulerte og gjenvinnbare aluminum kaffekapsler og med et eget gjenvinningssystem har de gjort det enklere for forbrukere  å ta et mer bevisst ansvar. Nespresso skriver

“vi tilstreber å gjøre en forskjell der vi kan. Vi har forpliktet oss til å ta ansvar i vår virksomhet og produksjon slik at du kan kjenne deg trygg på at kaffen du nyter er bærekraftig og produsert i godt samarbeid med våre kaffeprodusenter”.

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmål 17 – samarbeid for å nå målene handler i følge FN om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Nespresso skriver “å jobbe langsiktig med samarbeidspartnere er avgjørende for å få til en betydelig effekt på miljøet og samfunnet. Sammen er bedre enn alene, ikke sant?”. Nespresso har derfor flere samarbeidspartnere, som nevnt under bærekraftsmål 8 samarbeider Nespresso blant annet Rainforest Alliance, som jobber med mål om å bevare biologisk mangfold og sikre bærekraftig levebrød. Nespresso har sammen med FairTrade International et mål om fremme rettferdige handelsforhold og hjelpe produsenter med å bekjempe fattigdom, med det har de bygget et Farmer Future program i Colombia. Sammen med Fair Labor Association, som jobber for å beskytte arbeidstakeres rettferdighet og forbedre arbeidsforhold over hele verden, har de et samarbeid som går ut på å definere bærekraftskriterier som skal være til for å opprettholde bøndenes og lokalsamfunnets behov. 

Jeg har plukket ut bærekraftsmål 8, 12 og 17 som noen av de jeg synes er relevante for Nespresso. Jeg tror at i en bransje som Nespresso befinner seg i så har de et stort ansvar. Ikke bare overfor seg selv, men for flere som interessenter, som inkluderer forbrukere, egne ansatte i virksomheten, samarbeidspartnere, og ikke minst de som produserer kaffen. En bedrift kan ikke, som Per Espen Stoknes skriver om i artikkelen “hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen”, fremme noen grønne initiativer, det må tilrettelegges i alle ledd. Jeg synes at Nespresso allerede gjør en god jobb i arbeidet med bærekraft, men jeg er interessert i å finne ut mer om hva de kan gjøre for å bli enda mer grønne. Det vil du få lese mer om i bloggen i de neste ukene som kommer, da dette vil være noe vi skal jobbe med videre i eksamen.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

https://www.fairtrade.no/finn-produkter/produktkategorier/kaffe.html

https://sustainability.nespresso.com/aaa-sustainable-quality-program

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.nespresso.com/no/no/gjenvinning

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene

https://www.nespresso.com/no/no/our-choices/baerekraftig-kaffekvalitet/vaare-partnere-for-baerekraftig-kaffe

https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen

Bilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/last-ned-grafikk

Leave a Comment

Your email address will not be published.