Den Grønne Trappen

Green Growth

I dette innlegget skal jeg prøve å forklare, ved å ta i bruk det Per Espen Stoknes skriver om i kapittel 13 “Bedriften og bærekraft: Den Grønne Trappen”, i kompendiet Bedriften (2019), hvordan Nespresso jobber med grønn vekst og bærekraft på ulike nivåer i virksomheten.

Den grønne trappen er en strategisk modell som organisasjoner kan ta i bruk for å kunne omstille seg mot grønnere vekst. Modellen eller trappen består av seks trinn som en bedrift kan arbeide ut i fra for å oppnå fordeler med grønn vekst (Stoknes, 2019). 

Trinn 1) Utvendige 

Når det kommer til Nespressos arbeid med utvendige tiltak så har Nespresso flere samarbeid med organisasjoner som blant annet Rainforest Alliance, FairTrade International og Fair Labor. Det er blant annet med på å skape bedre leve- og arbeidsvilkår for kaffeprodusenter og lokalsamfunn, samt sikre stabil tilførsel av bærekraftig høykvalitets kaffe og skape positive miljømessige standarder. Utvendige tiltak er i følge Stoknes “handlinger som bidrar til bedre lokalmiljø og sosiale nettverk utover og rundt den egne daglige drift”. Som skrevet i kapittelet, kan en måte å jobbe med bærekraftige tiltak i trinn 1 være å gi tilbake 1 % av de viktige ressursene, som overskudd, ansattes tid og aksjer, til sine interessenter. Dette er kjent som en 1-1-1-modellen. Et slikt tiltak  vil være en dedikert handling for bedre blant annet sine relasjoner til sine interessenter, samt samfunnet rundt (Stoknes, 2019).

Trinn 2) Husrengjøring 

Med lite informasjon om hvordan Nespresso jobber med tiltak i forhold til husrengjøring er det vanskelig å si noe om  dette, men et eksempel er hvordan de som en del av deres “null-avfall” til deponi forpliktelse så ser de på ulike eksterne løsninger som kan skape verdi for alt avfall som ikke kan gjenbrukes på stedet. Dette viser at Nespresso jobber for med å ta ansvar over eget “hus”. Det er både viktig for interessenter som ansatte, samarbeidspartnere og kunder å se at bedriften tar ansvar og bryr seg. “En god husrengjøring vil være å sette en god miljø-ledelse, det vil si å sette mål, måle, implementere tiltak og evaluere effekt” (Stoknes 2019). Det vil være viktig å sørge for å ha gode regler og lover for miljøet, både innad i virksomheten og utad. Fordelen med tiltak som dette vil også forbedre selskapets prestasjoner som å øke ansattes motivasjon og arbeidskulturen. Det handler om å vise at man bryr seg.

Trinn 3) Grønne innkjøp og leverandørkrav 

Nespresso har allerede satt fokus på bærekraft i innkjøp av kaffe og produsenter. Kaffeprodusentene er nøye utvalgt og sammen med Rainforest Alliance har de samarbeidet med å sikre bærekraftig og høykvalitetskaffe, samt jobbet for å skape positive miljømessige, sosiale og økonomiske påvirkninger. I kapslene til Nespresso bruker de aluminium, som er et 100% gjenvinnbart materiale. Selv om kaffekapslene til Nespresso er laget av aluminium som er 100% gjenvinnbare, så er ikke kaffekapslene laget av 100% resirkulert aluminium. “Vi bruker gjenvunnet Nespresso-kaffekapsler for å lage nye kapsler der det er mulig, og fornuftig miljømessig. Kaffekapslene krever en spesiell klasse av aluminium og tilgjengeligheten for dette er svært lav”, skriver de. Ved å samarbeide med International Union for Conservation of Nature de etablert Aluminium Stewardship Initiative (ASI) for å skaffe ny aluminium fra leverandører som respekterte de høyeste miljøstandardene. Her viser Nespresso at de har tatt ansvar og satt krav til leverandører, men Nespresso skriver også at resirkulert aluminium vil generere energibesparelser på opptil 95 % sammenlignet med gruvedrift av jomfru aluminium. Et tiltak som vil være i tråd for å oppnå bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon fra FNs bærekraftsmål, vil være å benytte 100% resirkulert aluminium i alle kaffekapsler. Dette vil gjøre at Nespresso unngår å kjøpe ny aluminium og sparer ressurser. 

Trinn 4) Grønnere drift

Når det kommer til grønnere drift som interne produksjons- og leveranse-systemer er det vanskelig uten å ha noe innsikt i dette, å vite hvordan disse systemene i Nespresso fungerer, men et godt tiltak som Nespresso skriver om på sin egen nettside er “at out three production centers in Switzerland, 100% of the electricity is procured from certified renewable sources and we continue to innovate for greater resource efficiency”. Ved å benytte 100% fornybar elektrisitet på deres produksjonssentre er de med på å unngå utslipp fra klimagasser. Nespresso har også et eget gjenvinningssystem, hvor aluminiumen i kaffekapslene går tilbake i verdikjeden og blir til nye produkter. I 25 år har Nespresso jobbet med å gjøre det enkelt for kunder over hele verden å gjenvinne sine kapsler. 

Trinn 5) Produktportefølje

“Grønn vekst utvikling på produktportefølje-trinnet betyr å innovere stadig bedre, mer ressurs-produktive produkter som kan erstatte de gamle sløsende”, skriver Stoknes. Det handler om å både bedre produktdesign, livssyklus-design, tjenestedesign og informasjonsdesign (2019). I artikkelen Value Chain Of The Future Is Circular, skriver Nespresso “Our machines are continuously evolving with reductions in weight, volume and energy consumption, plus the use of post-consumer plastics. We’re also using refurbished machines to replace defective machines”. Nespresso jobber kontinuerlig med innovasjon for å oppnå bedre ressurseffektivitet, både når det kommer til deres kaffemaskiner og kaffekapsler, og det er helt avgjørende når man skal jobbe med bærekraft. Dette gjør at Nespresso kan fortsette å skape verdi for sine kunder med produkter som bruker mindre og bedre ressurser.

Trinn 6) Forretningsmodell 

“Et av kjennetegnene på vellykkede bærekraftige forretningsmodeller er at man erstatter ressurs-krevende produktet med ressurs-produktive tjenester og sirkulære materialstrømmer”, skriver Stoknes(2019). Nespresso har siden 2013 satt fokus på bærekraft i virksomheten. De skriver “going circular requires innovation to achieve greater resource efficiency and improved environmental performance, as well as strengthening stakeholder relationships, particularly with consumers keen to be part of this circular transition”.  Nespresso har i over 30 år jobbet med å integrere bærekraft i virksomheten. Dette viser de blant annet ved å publisere rapporter om deres fremgang og videre strategier i det de kaller for “The Positive Cup, our Creating Shared Value report”. De inkluderer også FNs bærekraftsmål som et mål mot bærekraftig utvikling. Virksomheter er blant de viktigste i verden som kan være med på å skape endring og det er derfor helt avgjørende at bedrifter som Nespresso viser vei. Det syns jeg de gjør på en god måte gjennom sitt arbeid med bærekraft. 

Kilder:

Nespresso “Samarbeid for resultater” https://www.nespresso.com/no/no/our-choices/baerekraftig-kaffekvalitet/vaare-partnere-for-baerekraftig-kaffe

Nespresso “Value chain of the future is Circular” https://sustainability.nespresso.com/value-chain-of-future-is-circular

Nespresso “Gjenvinning” https://www.nespresso.com/no/no/gjenvinning

Nespresso “Progress against goals and ambitions” https://sustainability.nespresso.com/progress-against-goals-and-ambitions

Kapittel 13 “Den Grønne Trappen” skrevet av Per Espen Stoknes i Christensen et al. 2019, “Bedriften“, Oslo Universitetsforlaget

Bilde:

Photo by David Emrich on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published.