OKR – Selskapers våpen til suksess?

TOOLS

Etter en fin påskeferie og liten pause mellom kursene er vi nå i gang med del 3 av DIG2103. Denne delen av kurset har vi med lektor og operativ markedsassistent (OMA) i INEVO, Karl Philip Lund. I eksamen i dette kurset skal vi, sammen i team, opprette en nettbutikk. Som i alle team og bedrifter er det helt nødvendig at alle har en god forståelse av målene og veien dit. Et godt system som kan tas i bruk for å oppnå dette er kjent som OKR. I løpet av dette kurset skal vi arbeidet med nettopp dette, men hva er det og hvordan arbeider vi med det?

Bedrifter strever hele tiden etter å lykkes. John Doerr som er forfatter av boken “Measure What Matters”, forteller i en Ted Talk fra 2018 “Det som er avgjørende, er hvordan og hvorfor man setter meningsfulle og dristige mål, de riktige målene av de rette grunnene”. Med OKR kan man enkelt jobbe med målstyring for å nå de målene man trenger for å oppnå fremskritt.

Hva er OKR? 

OKR er en forkortelse for Objective, Key Results. Det er en ide som ble skapt av Andy Grove og videreført av John Doerr. Som Karl Philip Lund skriver i artikkelen “OKR Målstyring – et system for gjennomføring i 2021”, er OKR et verktøy som brukes som styringssett for å sette viktige mål i riktig retning, skape engasjement og ikke minst holde fokus slik at viktige oppgaver blir gjort. Det hele handler om å sette gjennomføring i system slik at ansatte, team og bedrifter sammen kan skape resultater (Lund 2019).

OKR kan enkelt forklares som:

 • Objective – Hva vil vil oppnå?
 • Key Results – Hvordan skal vi oppnå det? 

Hvorfor OKR?

OKR skaper konkrete målsetninger og setter et felles fokus. Som Lund skriver er det fire fordeler ved å ta i bruk OKR (2019): 

 1. De viktigste målene i virksomheten blir belyst
 2. Alle i bedriften får en forståelse over hva som er viktig
 3. Det er en måte å holde oversikt over hvordan ansatte ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften er informert over hva som foregår.

Hvordan komme i gang?

Det handler altså om å sette progressive og ambisiøse mål. Målet med OKR er at dette skal gjøres hvert kvartal eller innenfor en tidsramme som er satt. Ideen er at det er et hovedmål (objective) og flere delmål (Key Results). Å sette i gang med OKR kan være utfordrende til å begynne med. Som Karl Philip skriver ser man at de fleste bedrifter møter på problemer i første omgang. Det kan derfor være lurt å introdusere OKR i mindre grupper for å teste ut om hvordan systemet fungerer før man implementerer det i hele virksomheten. De fleste misliker endring og derfor kan det også være lurt å snakke positivt om systemet og prøve det ut i mindre workshops slik at det åpner nysgjerrigheten til de ansatte (Lund 2019). 

Sette et godt objective
Som sagt er objective det vi vil oppnå. Det skal være ambisiøst, men også oppnåelig. Målet skal være ikke bare være til for ledere, men for hele teamet og ansatte. Samtidig skal man forsikre seg om at det stemmer overens med selskapets mål og verdier. Det er derfor viktig å skape engasjement. Involvering og muligheten for å sette individuelle mål vil også være nødvendig for å skape motivasjon. OKR er derfor ikke bare til for virksomheten, men kan også settes for den enkelte eller i team. Som John Doerr forteller om i TED talken (2018) bør målene være 

 • Signifikant
 • Konkrete
 • Handlingsorienterte
 • Inspirerende

Key Results
Hvordan skal vi nå målet? Key Results er det som må være gjort for at målet skal nås. Som regel settes det tre delmål som skal være tidsbegrenset og målbare. I en YouTube video som forklarer hovedbudskapet til John Doerrs bok “Measure What Matters” (2018), forteller at delmålene bør både være kvantitative og kvalitative. En måte å jobbe med delmålene er å bruke et fargekodesystem (Color-Coding Check-Ins). Det fungerer som et trafikklys og er til for å holde seg på riktig spor. Ideen er at man skal vurdere hvordan man ligger an i forhold til å nå målene.

 • Grønt lys viser at vi er 70-80% “on target”
 • Gult lys viser at vi er 30-70% “on target” 
 • Rødt lys viser at vi er 0-30% “on target”

Dersom vi vurderer delmålene som grønne, er vi på rett spor og fortsetter som før. Om vi havner på gult lys kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at vi havner på riktig spor igjen. Rødt lys derimot sier at vi burde utvikle en ny strategi eller erstatte delmålet med et nytt. 

OKR som en del av Eksamen 

Som nevnt er en del av eksamen i dette kurset å opprette en nettbutikk som vi skal arbeide med i team. For å skape en felles forståelse om hva vi ønsker å oppnå vil det være lurt å implementere OKR systemet som en del av arbeidet til eksamen.
Eksempel på en god Objectiv kan være: Bygge en nettbutikk som er ryddig og brukervennlig.
Key Results med det være: 
KR1: Bygge et oversiktlig og fint design
KR2: Gjøre nettbutikken synlig i Sosiale Medier og skape interesse
KR3: Selge 20 produkter innen det første kvartalet

Feil kan oppstå

Som Karl Philip skriver er det vanlig å gjøre feil, spesielt i begynnelsen med implementering av OKR. Det er ofte grunnleggende feil som man møter på (Lund 2019).

 1. For mange mål – I en bestemt tidsperiode er det vanskelig å oppnå for mange mål og det kan være demotiverende. Objective skal være mulig å gjennomføre i den tidsperioden man har satt. Det vil være nødvendig å prioritere det som er viktig akkurat nå
 2. At Key Results ikke stemmer overens med Objective – Delmålene må representere det som skal til for å nå hovedmålet. Key Results skal også være målbare 
 3. Misforståelser – Når OKR skal implementeres i team eller i organisasjonen må det være konkrete mål og det er viktig at alle forstår betydningen av dem. Målene må også være i tråd med organisasjonens grunnleggende mål

Etter å ha lest meg opp på dette systemet av gjennomføring har jeg lært mye og tror det er noe å ta med seg ikke bare inn i arbeidslivet, men kanskje også i livet generelt. OKR er et system som brukes av flere vellykkede selskaper, som blant annet Google, Spotify og Facebook. Som Lund skriver erstatter ikke OKR god ledelse og arbeidskultur, men med nødvendige fundamenter på plass så kan OKR være med på å løfte bedriftens måloppnåelser og gjennomføringsevne til toppen. Det på samme måte som det har hjulpet flere store selskaper (2019).

Kilder:

TED. 2018 “John Doerr – Why the secret to success is setting the right goals” | Video. https://www.ted.com/talks/john_doerr_why_the_secret_to_success_is_setting_the_right_goals Hentet 06.04.2021

Lund. Karl Philip. 2019. Inevo.no “OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021”. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ Hentet 06.04.2021

Productivity Message. 2018 “Measure What Matters by John Doerr | Core Message”. Video. https://www.youtube.com/watch?v=DXSIHm115gk&t=502s Hentet 06.04.2021

Bilde:

Image by Hugo Hercer from Pixabay 

1 thought on “OKR – Selskapers våpen til suksess?”

 1. Heisann!
  Dette syns jeg er et godt innlegg. Du har en fin struktur, og du skriver på en lett forståelig måte som gjør det enkelt å forstå OKR. Det er bra at du har fullstendig kildeliste nederst, men jeg kunne også ønske meg at du til neste gang refererer i løpende tekst med hyperlink i tillegg. Stå på, dette er bra!

  Stine

Leave a Comment

Your email address will not be published.