First Round – En grunnleggende fremgangsmåte i nettverksbygging

Som en del av det å studere får vi hele tiden høre at et godt nettverk er helt nødvendig når det kommer til arbeidslivet. Om ett år er jeg ferdig med en bachelor og flere av oss skal søke seg inn i arbeidslivet. I mange yrker er det ofte få stillinger og noen stillinger blir heller aldri utlyst. Tidligere studenter har oppgitt at et godt nettverk og gode mentorer har vært avgjørende for deres karriere. Men hva skal til for å skaffe seg et godt nettverk og hvordan går man frem for å skaffe seg en mentor? 

Som studenter tror jeg de fleste av oss nå har hørt om plattformen LinkedIn. LinkedIn er i dag verdens største profesjonelle nettverk på nett. Siden starten av semesteret har foreleserne gjort det tydelig at LinkedIn er plattformen å være på. LinkedIn kan brukes til å søke jobber eller praksis, knytte eller styrke profesjonelle forhold, lære nye ferdigheter og bygge en god profil. Med en LinkedIn-profil kan du vise deg frem fra en profesjonell side og fortelle din historie gjennom erfaringer, ferdigheter og utdannelse. 

Som en del av dette blogginnlegget har jeg gjennomført kurset First Round – Networking Basics, som går gjennom grunnleggende steg til hvordan man skaffer seg et godt nettverk og en god mentor. Jeg vil i dette innlegget forklare mer i dybden hva kurset går ut på og til slutt hva jeg tenker og vil ta med meg videre. 

First Round – Networking Basics

First Round – Networking Basics er et kurs som er til for å hjelpe studenter til å bygge grunnleggende ferdigheter innen nettverksbygging. Målet er å hjelpe studentene til å gå fra 

 • “From overwhelming to straightforward”
 • “From confusing to clear”
 • “From daunting to achievable”. 

Modul for modul setter kurset lys på viktigheten av å skape gode relasjoner. Det gjør oss forberedt på å komme i gang med hvordan man kommer i kontakt med mennesker og bygger et godt nettverk. Med gode eksempler er det med på å gi oss nyttige tips som er til for å skape klarhet og et godt bilde på hvordan det kan gjøres, og ved å se korte filmer og gjøre oppgaver gir det motivasjon til å lære og lykkes på en ukomplisert måte. 

Kurset er på 8 moduler

 • Modul 1 – Your Professional Identity
 • Modul 2 – Find Professionals Using LinkedIn
 • Modul 3 – LinkedIn Messaging 
 • Modul 4 – Coordinate Calls Efficiently
 • Modul 5 – Anatomy and Navigation of a Call
 • Modul 6 – Professional Story Prototyping
 • Modul 7 – Go In Ready: Research and Questions 
 • Modul 8 – Build Lasting Relationships

Modul 1 – Your Professional Identity 

Første modul handler om hvordan vi identifiserer oss, hvem er jeg og hvor er jeg? Når går vi fra å være student til å være profesjonell? Det er ingen klar åpenbaring som sier at “nå er vi ferdig utlært”. Enhvers karriere fortsetter å utvikle seg i lang tid. På samme måte som man utvikler seg og lærer over tid, vil også måten vi identifiserer oss på endre seg over tid. På veien til å bygge din profesjonelle identitet kan nettverksbygging være en god måte å oppdage veien dit. Gjennom nettverksbygging kan man oppdage karrieremuligheter gjennom en annens erfaringer. Som student kan det være utfordrende å ta kontakt med mennesker man ikke kjenner, et tips som kan være nyttig å ta med seg er å ikke føle at man må knytte kontakt, men ta kontakt med mennesker du faktisk er interessert i. Kurset trekker også frem fem kvaliteter som er gjennomgående i alle deler av nettverksbyggingen:

Empati – Forstå personen du oppsøker sin “point of view” 

Nysgjerrighet – Vise interesse og nysgjerrighet i deres historie 

Takknemlighet  – Vis at du setter pris på at de setter av tid til deg

Relevanse – Formidle hvorfor du tok kontakt og hvorfor samtalen er nyttig for deg

Respekt – Sett deg selv i samme situasjon og behandle dem slik du selv ville blitt behandlet 

Modul 2 – Find Professionals Using LinkedIn

“Verden er nærmere enn du tror”. LinkedIn er kanskje den beste og den mest effektive måten å bygge et nettverk på. Denne modulen viser hvordan man kan bruke søkefunksjonen i Linkedin til finne blant annet interessante personer, selskaper eller også jobber. Det er viktig å ikke søke etter perfeksjon, det er viktig å vite at selv om en samtale med en person ikke ender opp med å være den beste så kan en samtale føre deg til en annen. Men hvordan starter man? – Tenk i grad av tilhørighet, fellestrekk kan øke viljen folk har til å ta kontakt. Kurset introduserer fire ulike grader av tilhørighet som kan hjelpe deg på veien: 

 1. Perfect Overlap – Det kan være noen du identifiserer deg med fra klassen eller en tidligere student som jobber med noe du interesserer deg for 
 2. Great Overlap –  Kan være en person fra skolen som jobber innen et felt som du interesserer deg i
 3. Similarities –  Kan være en person fra et selskap som du finner interessant som har studert det samme som seg eller gjort noe lignende
 4. Some interesting – Kan være noen du ser opp til og er nysgjerrige på 

Modul 3 – LinkedIn Messaging 

Det har gjerne vært vanlig å ta kontakt med folk på mail, men i det siste har flere gått over til LinkedIn. Som selv foreleser Karl Philip Lund sier stadig vekk “kontakt meg på LinkedIn, det er der jeg er”. I følge kurset er LinkedIn er effektiv måte å kommunisere på, det føles ofte enklere å ta kontakt og er mindre formelt. Mail derimot kan anses som mer personlig, og det kan være større sannsynlighet for respons. Selv tror jeg dette kommer an på situasjonen og personen. 

Uansett når man tar kontakt vil de fem kvalitetene listet opp i modul 1 være viktig å huske på, i tillegg er det tre huskeregler som en god melding skal svare på

Who are you? 

Why are you reaching out to the person?

What do you want from this person?

Et eksempel kan være

Hei (fornavn på personen), jeg studerer Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania (forteller noe om hvem du er). Jeg er interessert i å lære mer om produktutvikling (felt) og ser at du arbeider som produktutvikler for Tine (selskap) (forteller noe hvorfor du tar kontakt). Hvis du har 20 minutter vil  jeg gjerne høre mer om din erfaring som produktutvikler hos Tine og om du har noen tips til meg som student som ønsker å utforske ditt fagfelt (forteller noe om hva du ønsker fra personen). Takk for din tid! (avslutt med fullt navn) 

Modul 4 – Coordinate Calls efficiently 

Gjør koordineringen rundt tidspunkt for samtalen rask og enkel. Respekter at de fleste har mye å gjøre og det vil derfor være lurt å gjøre det så enkelt som mulig for personen å ta seg tid til deg. Du må være fleksibel. Konkret melding om dag og tidspunkt, hvilken kanal – om dere skal møtes, ringes eller kjøre et videomøte. Forsikre deg om at du har det du trenger for å ta kontakt, husk du at tar kontakt med han/ hun. 

Modul 5, 6 og 7

Handler om hvordan man forbereder seg og legger opp samtalen. Modul 5 Anatomy and  Navigation of a Call handler om hvordan man navigerer samtalen. Det skjer i  fire faser. Den første fasen er det øyeblikket man får kontakt, videre en introduksjon av deg selv, spørsmål og avslutning. Modulen påpeker at de fem nøkkelkvalitetene (empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt) er viktig gjennom hele samtalen. Modul 6 Professional Story Prototyping innebærer å introdusere deg selv hvor du kort presenterer din “profesjonelle identitet”, her er det fem punkter som man kan ta i bruk: Hvem du er, ferdigheter og interesser, din karriere reise og hvor du er i dag, og hva du ønsker å få ut av denne samtalen. Modul 7 – Go in Ready – Research and Questions går ut på at det er viktig å stille forberedt til samtalen. Det vil derfor være lurt å gjøre litt research om personen. Denne modulen deler spørsmålene inn i tre kategorier: 

 1. The Main Question  – handler om deres karriere vei og  historie
 2. Second – går ut på hvilke ferdigheter de har oppnådd og utfordringer de har møtt på, og om selskaper og området de jobber i  
 3. Third – er din mulighet til å spørre om de har noen råd å gi til deg, om de har noen tips til hvilke muligheter man har og eventuelle anbefalinger 

Det siste handler om å avslutte samtalen og spesielt viktig er det å vise takknemlighet for at de tok seg tid. 

Modul 8 – Build Lasting Relationships

Etter endt samtale sitter du igjen med mye god informasjon, perspektiver og muligheter. En fin måte å vise din takknemlighet vil være å sende en mail eller melding som viser hvor mye du setter pris på samtalen. Å opprettholde kontakt med personen kan være svært nyttig for deg om du trenger input videre på din vei. Derfor vil det være lurt å spørre om dere kan fortsette å holde kontakten. Ved å vise takknemlighet og interesse overfor personen kan det føre til at personen føler seg satt pris på og at rådene hun/han kommer med er verdifulle, i tillegg kan det hadde at de blir interessert å vite mer om din vei videre. 

Tanker og oppsummering

Kurset oppleves som nyttig og interessant. Jeg har fått en god forståelse og innsikt i hvordan man skal gå frem for å bygge et godt nettverk og hvordan man kommer i gang med å ta kontakt med interessante mennesker, uansett om det er for å skaffe seg en mentor, eller om man bare generelt er interessert i å vite mer om deres historie. Det gir oss en god fremgangsmåte på hvordan man kan ta kontakt med mennesker og hvordan man skal navigere og  bygge opp en god samtale. Spesielt settes det fokus på at det ikke er farlig å ta kontakt med mennesker. LinkedIn er en god plattform å starte på. Kurset er bygger på hvor enkelt det er å bruke plattformen til å kontakte mennesker.

Jeg anbefaler alle som ønsker eller lurer på hvordan man skaffer seg en mentor å ta kurset. Selv har jeg ikke gått inn for å skaffe meg en mentor enda, men tror det er nyttig for alle som er interessert i å lære mer om en persons karrierevei eller hvordan det er å jobbe i et yrke. Jeg tror også at en mentor eller å ha en mer erfaren person å snakke med vil være spesielt nyttig til bacheloroppgaven som skal skrives neste år.

Kilder:

Besek, Paul. 2021. Networking Basics. https://first-round.teachable.com. Hentet 08.04.21

Leave a Comment

Your email address will not be published.