RE-TO blir til

Som en del av eksamen i kurs E-varehandel i emnet Digital Markedsføring har jeg og teamet mitt opprettet nettbutikken re-to.com. I dette, som blir det siste blogginnlegget i denne delen av kurset, har jeg reflektert over eksamensoppgaven og opplevelsen av å starte en nettbutikk.

Refleksjonsnotat

Etablering av team og oppstart

I løpet av uke 14 ble teamet dannet. Selv om foreleser Karl Philip Lund anbefalte oss å etablere grupper på tre personer, har vi vært fem. Jeg tenkte det kunne bli utfordrende, men det har gått over all forventning. Vi har holdt kontakten over gruppechat og kommunikasjonen har vært god. På grunn av korona har det vært noe vanskelig å møtes, men vi har brukt facetime og brukt skolen til å møtes.  

Vi kom raskt i gang med idemyldring og bestemte oss for hva vi kunne tenke oss å gjøre. Vi ble enige om å sy egne handlenett og andre produkter av gamle klær og stoffrester. Vi ville fokusere på gjenbruk og redesign. Flere på gruppa har sy-erfaring så det gjorde at vi var flere som kunne produsere produkter. I tillegg til at flere av oss er opptatt av å ta vare på miljøet og vil gjøre noe med bruk-og-kast kulturen. 

Til tross for at vi har vært stor gruppe har vi hatt en fin fordeling av ansvar og vi har samarbeidet godt. Jørgen har hatt hovedansvaret for oppsett av nettbutikken Jeg, Linnea og Martine har produsert produkter. Martine og Frida har jobbet med lanseringsstrategien og skrevet manus til videoen med hjelp fra Linnea. Jeg har også hatt hovedansvaret for SOME. 

OKR

I en av de første forelesningene ble vi introdusert for OKR, som står for Objectives og Key Results. Kort sagt står for Objective – Hva vil vil oppnå? og Key Results – Hvordan skal vi oppnå det? 

Vi satte Objective og ble enige om tre Key Results. 

Objective 

Vårt objective er å bygge en nettbutikk som er ryddig og brukervennlig, som skal lanseres innen 10 mai 2021. Vi skal opprette en attraktiv Instagram som er med på å drive kunder til nettbutikken. Samt selge 50 produkter innen juni 2021. 

Key Results

KR1: 500 besøkende på nettbutikken innen 12 mai (6/10)

KR2: 200 følgere på Instagram innen 12 mai ( 7/10)

KR3: Selge 10 produkter innen 12 mai (6/10).

Vi satte oss et objective om å lansere nettbutikken innen 10. mai. Vi hadde tenkt å lansere noen dager før, men det tok noe lengre tid å produsere produktene og komme i gang med markedsføring. Nettbutikken ble derfor ikke lansert før 10. mai. Vi har jobbet en del med markedsføring på Instagram og fått en grei følgerskare, men har enda ikke nådd 200 følgere. Det siste nøkkelresultatet som går på å selge 10 produkter innen 12 mai har vi heller enda ikke oppnådd, i skrivende stund har vi solgt 7 produkter og hatt 320 besøkende på nettbutikken. Det er vi ganske fornøyde med.

Det har vært lærerikt og ikke minst motiverende å jobbe mot klare mål. Med nøkkel-resultatene har vi hele tiden holdt oss på riktig vei til vårt objective. For selv om nøkkel-resultatene har føltes noe høye har vi hele tiden hatt noe å jobbe oss mot. 

Opprettelse av nettbutikk og gjennomføring

På grunn av korona så har noen ting tatt litt. tid, men i løpet av uke 16 fikk vi opprettet nettsiden. Nettsiden ble opprettet i Shopify og navnet “RE-TO” ble til. 

Når det kommer til logistikk, leveringsalternativ og betalingsløsninger har vi gjort litt google-søk og sjekket rundt på andre nettbutikker om hva slags løsninger som er tatt i bruk. Vi ble enige om å bruke PayPal som betalingsløsning, og Posten i tillegg til personlig overlevering av varene som leveringsalternativ. 

I forhold til målgruppen vår så har vi brukt Instagram til å markedsføre oss. Vi har også opprettet en Facebook-side, men opplevde at den ikke ble brukt. På grunn av noen tekniske utfordringer ble det til at jeg har hatt det meste av ansvaret for markedsføring da det var lettest å ha alt på en konto. Jeg har derfor tatt meg av Instagram kontoen, men vi har hele tiden vært enige om hvordan vi ville bruke Instagram til å fremme nettbutikken.  

Når det kommer til å bruke instagram som en del av markedsføringen har jeg brukt litt tid på finne inspirasjon fra lignende bedrifter, men også større bedrifter i andre bransjer. I tillegg har jeg lært en del tips fra blogginnlegget “How To Use Instagram for Business: A Practical Step-by-Step Guide” skrevet av Christina Newberry og Katie Sehl for Hootsuite Blog, som jeg har brukt  i markedsføringen. 

Nettbutikken ble endelig publisert 10. mai og alt har fungert som det skal. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger.  

Tanker 

Da vi fikk eksamensoppgaven hadde jeg ikke så høye forventninger og jeg trodde at det skulle bli utfordrende å starte en nettbutikk, men det har gått overraskende bra. Jeg har lært mye om hvordan det er smart å gå frem, som det å ta i bruk OKR og Design Sprint. Vi har ikke gjennomført en Design Sprint i gruppa, men jeg tror at det ville vært et fint verktøy å ta i bruk i en slik sammenheng. Når vi har satt opp nettbutikken har det å ha erfaring fra å vurdere en nettbutikk vært til stor hjelp. Det har fått oss til å tenke på ulike løsninger som vi har ønsket å implementere i vår nettside. I tillegg har jeg lært mye av tidligere elever fra DIG som har vært fint å ta med seg inn til eksamen. Fra start til slutt har tiden gått veldig fort og jeg skulle ønske vi hadde hatt mer tid på oss til å produsere enda mer produkter, men er veldig fornøyd med det vi har fått til. Det har vært spennende, utfordrende og ikke minst lærerikt. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.