Uncategorized

RE-TO blir til

Som en del av eksamen i kurs E-varehandel i emnet Digital Markedsføring har jeg og teamet mitt opprettet nettbutikken re-to.com. I dette, som blir det siste blogginnlegget i denne delen av kurset, har jeg reflektert over eksamensoppgaven og opplevelsen av å starte en nettbutikk. Refleksjonsnotat Etablering av team og oppstart I løpet av uke 14 …

RE-TO blir til Read More »

Hvordan bruke Sosiale Medier for små bedrifter: 12 enkle tips

I dette blogginnlegget har Karl Philip Lund gitt oss en utfordring med å oversette og forbedre en engelsk artikkel. Jeg har valgt å oversette bloggposten “How to Use Social Media for Small Business: 12 Simple Tips” skrevet av Christina Newberry for Hootsuite Blog. Innholdet i dette blogginnlegget er altså ikke mitt, men min oversettelse. Håper …

Hvordan bruke Sosiale Medier for små bedrifter: 12 enkle tips Read More »

Green Growth

Den Grønne Trappen

I dette innlegget skal jeg prøve å forklare, ved å ta i bruk det Per Espen Stoknes skriver om i kapittel 13 “Bedriften og bærekraft: Den Grønne Trappen”, i kompendiet Bedriften (2019), hvordan Nespresso jobber med grønn vekst og bærekraft på ulike nivåer i virksomheten. Den grønne trappen er en strategisk modell som organisasjoner kan …

Den Grønne Trappen Read More »

Forretningsmodell – Bærekraft som trend og Nespresso

Fra forrige ukes forelesninger snakket vi om bærekraftige forretningsmodeller og den grønne strategitrappa. Cecilie trekker frem tema som konkurransefortrinn og lønnsomhet og hvordan man kan måle effekten av bærekraftige tiltak. Forretningsmodeller er i endring og bærekraft er en av de største trendene vi ser. Vi har vært innom den grønne strategitrappa og hvordan man kan …

Forretningsmodell – Bærekraft som trend og Nespresso Read More »

Bærekraft i Nespresso

Bærekraftig utvikling og i hvilken grad der er integrert i Nespresso

Vi er i gang med del to av digital markedsføring. Tema i denne delen av kurset er sosial kommunikasjon med et bærekraftig perspektiv som vi har med Cecilie Staude. I denne første uka har Cecilie snakket om hvordan bærekraft har blitt en så viktig del av hvordan næringslivet drives på. Viktige tema som klimakommunikasjon, det …

Bærekraftig utvikling og i hvilken grad der er integrert i Nespresso Read More »