Green Growth

Den Grønne Trappen

I dette innlegget skal jeg prøve å forklare, ved å ta i bruk det Per Espen Stoknes skriver om i kapittel 13 “Bedriften og bærekraft: Den Grønne Trappen”, i kompendiet Bedriften (2019), hvordan Nespresso jobber med grønn vekst og bærekraft på ulike nivåer i virksomheten. Den grønne trappen er en strategisk modell som organisasjoner kan …

Den Grønne Trappen Read More »

Forretningsmodell – Bærekraft som trend og Nespresso

Fra forrige ukes forelesninger snakket vi om bærekraftige forretningsmodeller og den grønne strategitrappa. Cecilie trekker frem tema som konkurransefortrinn og lønnsomhet og hvordan man kan måle effekten av bærekraftige tiltak. Forretningsmodeller er i endring og bærekraft er en av de største trendene vi ser. Vi har vært innom den grønne strategitrappa og hvordan man kan …

Forretningsmodell – Bærekraft som trend og Nespresso Read More »

Bærekraft i Nespresso

Bærekraftig utvikling og i hvilken grad der er integrert i Nespresso

Vi er i gang med del to av digital markedsføring. Tema i denne delen av kurset er sosial kommunikasjon med et bærekraftig perspektiv som vi har med Cecilie Staude. I denne første uka har Cecilie snakket om hvordan bærekraft har blitt en så viktig del av hvordan næringslivet drives på. Viktige tema som klimakommunikasjon, det …

Bærekraftig utvikling og i hvilken grad der er integrert i Nespresso Read More »

Blokkjede forklart

Blokkjeder – nei det er ingen enkel måte å forklare det på

Det er siste forelesning av første del av Arne Krokans program i Digital Markedsføring. Den siste forelesningen handler om blokkjeder og krypotvaluta. Du har sikkert hørt om Bitcoin, som er en digital valuta som bygger på ideen om blokkjeder, men jeg skal ikke snakke om Bitcoin. I dette innlegget skal jeg på “en enkel måte” …

Blokkjeder – nei det er ingen enkel måte å forklare det på Read More »

Big Data

Algoritmene mater oss med “informational junk food”

Internett og sosiale medier har gitt oss flere nye ord og uttrykk. Filterboblen og ekkokammer er to begrep som har kommet med bruken av sosiale medier. I dette innlegget skal jeg forklare hva begrepene betyr og legge frem noen av konsekvensene som kan oppstå ved disse fenomenene.  Fenomenet filterboblen I boken nettverksøkonomi av Arne Krokan …

Algoritmene mater oss med “informational junk food” Read More »